Monday, 11 October 2010

Google Dich - Dịch thuật từ Google

Google Dich là chương trình dịch thuật tự động của Google tại địa chỉ http://translate.google.com.vn.

Google Dịch là gì?

Google Dịch là dịch vụ dịch miễn phí nhằm cung cấp các bản dịch nhanh giữa 57 ngôn ngữ khác nhau. Google Dịch có thể dịch từ, câu và trang web giữa bất kỳ kết hợp ngôn ngữ được hỗ trợ nào của chúng tôi. Với Google Dịch, chúng tôi hy vọng làm cho thông tin có thể truy cập trên toàn cầu và hữu ích, bất kể thông tin đó được viết bằng ngôn ngữ gì.

Google Dịch hoạt động như thế nào?

Khi Google Dịch tạo bản dịch, nó tìm kiếm các mẫu trong hàng trăm triệu tài liệu nhằm giúp xác định bản dịch tốt nhất cho bạn. Bằng cách phát hiện các mẫu trong các tài liệu do con người đã dịch, Google Dịch có thể đưa ra gợi ý thông minh về bản dịch nào thích hợp. Quá trình tìm kiếm các mẫu này trong một số lượng lớn văn bản được gọi là "dịch máy theo kiểu thống kê". Vì các bản dịch do máy tạo ra nên không phải tất cả các bản dịch đều hoàn hảo. Càng có nhiều tài liệu do người dịch để Google phân tích trong ngôn ngữ cụ thể, chất lượng bản dịch sẽ càng cao. Đó là lý do tại sao độ chính xác của bản dịch đôi khi sẽ thay đổi giữa các ngôn ngữ.

Google Dịch hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Google Dịch hiện hỗ trợ 57 ngôn ngữ:

Tiếng Hà Lan ở Nam Phi
Tiếng Albani
Tiếng Ả rập
Tiếng Bê-la-rút
Tiếng Bungari
Tiếng Catalan
Tiếng Trung
Tiếng Croatia
Tiếng Séc
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Hà Lan
Tiếng Anh
Tiếng Estonia
Tiếng Philipin
Tiếng Phần Lan
Tiếng Pháp
Tiếng Galicia
Tiếng Đức
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Do Thái
Tiếng Hindi
Tiếng Hungari
Tiếng Ai-xơ-len
Tiếng Indonesia
Tiếng Ai-len
Tiếng Ý
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
Tiếng Latvia
Tiếng Lithuania
Tiếng Macedonia
Tiếng Malay
Tiếng Malta
Tiếng Na Uy
Tiếng Ba Tư
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Rumani
Tiếng Nga
Tiếng Serbi
Tiếng Slovak
Tiếng Slovenia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Swahili
Tiếng Thuỵ Điển
Tiếng Thái
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Ukraina
Tiếng Việt
Tiếng Xentơ của xứ Wales
Tiếng Yiddish

Các ngôn ngữ alpha hiện có là:

Tiếng Armenia
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Basque
Tiếng Georgia
Tiếng Creole của Haiti
Tiếng Urdu

Google Dịch thử nghiệm các ngôn ngữ khác, được gọi là "ngôn ngữ alpha". Chất lượng bản dịch có thể ít tin cậy hơn so với các ngôn ngữ được hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi đang tiến hành hỗ trợ các ngôn ngữ khác và sẽ giới thiệu ngay khi chất lượng bản dịch đáp ứng được các tiêu chuẩn.

Tôi có thể làm gì để cải thiện chất lượng Bản dịch?

Nếu bạn thấy rằng một trong số các bản dịch của chúng tôi có thể được dịch hay hơn, hãy nhấp vào liên kết "Đóng góp bản dịch hay hơn" trên trang kết quả để đề xuất cải tiến. Bạn cũng có thể giúp cải thiện chất lượng bản dịch bằng cách sử dụng Bộ công cụ Dịch để dịch hoặc bằng cách tải lên các bộ nhớ dịch vào Bộ công cụ Dịch.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Nếu bạn vẫn có câu hỏi về Google Dịch hoặc muốn cung cấp phản hồi, vui lòng xem nhóm thảo luận của Google Dịch.

Bạn có thể đọc thêm các nội dung cập nhật gần đây nhất của chúng tôi trên Blog của Google Dịch và về các dự án nghiên cứu khác của Google tại trang web Google Research.

Để tìm hiểu thêm về khoa học dịch máy, hãy kiểm tra các tài nguyên sau:
Lưu trữ Bản dịch Máy
Dịch Máy theo Kiểu thống kê


No comments:

Post a Comment